Potřebujete poradit?

Zde můžete psát své dotazy. Tým NatiFem® Vám poskytne informace o produktu a taky zprostředkuje rady gynekologa/odborníka.


**Ochrana osobních údajů
Zaškrtnutím výše uvedeného souhlasu s poskytováním dalších informací souhlasím se zařazením všech mnou uvedených osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, město (dále jen údaje) do databáze společnosti ARDEZ Pharma spol. s r.o., se sídlem Kosoř, V Borovičkách 278, PSČ 252 26, IČ:, 40612104 jakožto správce. Údaje budou zpracovány za účelem nabízení výrobků a služeb, budování zákaznické databáze, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.. Tento souhlas je udělován na dobu neurčitou respektive do jeho odvolání. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli odvolán písemně na adrese správce a pro zasílání obchodních sdělení elektronicky i v každém jednotlivém obchodním sdělení. Beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a mám práva dle §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že mám právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování svých práv se mohu na správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

NatiFem® je doplněk stravy se sladidly. Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.
Quatrefolic® a logo Quatrefolic® jsou ochranné známky firmy Gnosis.